Prispokaler små och mellanstora pokaler

En del av pokalerna har plats för en motivbricka, som ingår i pokalens pris.
De flesta pokaler kan förses med lock. På locket sitter ett toppbeslag på vilket även en motivbricka kan fästas.
Fråga oss om kostnad för lock.

Vi har motivbrickor i många olika utföranden och du kan se dem genom att - klicka här