Prispokaler små och mellanstora pokaler

En del av pokalerna har plats för en motivbricka, som ingår i pokalens pris. Motiv väljer du under kategori.

De flesta pokaler kan förses med lock. På locket sitter ett toppbeslag på vilket även en motivbricka kan fästas.

Obs. Minsta gravyrkostnad per order är 165 kr.