Prispokaler stora pokaler med gravyr

De flesta pokaler kan förses med lock.

På locket sitter ett toppbeslag på vilket även en motivbricka kan fästas. Om du önskar kan istället en idrottsstatyett fästas på locket - fråga oss för mer information
08-7652537.

Se alla pokaler genom att klicka här.

Motiv väljer du under egen kategori.