Utlämning i Sollentuna Badmintonhall

2009-09-14
Nu blir det enklare för föreningarna i norra Storstockholm - vi har börjat med utlämning av beställda idrottspriser i kafeterian i Sollentuna Badmintonhall.