Coronainformation från Prishuset

Våra rutiner för trygga besök - uppdaterad 10 Januari 2021


På Prishuset jobbar vi kontinuerligt för att Prishusets butiker ska vara en trygg och säker plats för både besökare och anställda. Kom ihåg att vi har alla ett ansvar att följa lagar och regler för att minska risken för smittspridning!


Bägge butikerna är utrustade med en avgränsande plexi-skiva i kassamiljön.I Citybutiken finns luftfuktare i kassamiljön för att dämpa eventuell smittrisk.

Det finns markeringar som underlättar att hålla avstånd.

Handsprit finns tillgängligt vid ingången och vid kassan.

Områden som ofta är i kontakt med händer (t.ex. dörrhandtag, kortbetalningsapparat, kassamaskiner, datorer och gravyrmaskiner) rengörs/spritas av regelbundet.

Vi använder munskydd i kassamiljön.
Anställd som känner sjukdomssymptom ska hålla sig hemma.

Vill du hämta din beställning utanför butiken – ring in så kommer vi ut med varan! 
Kungsholmen    08-17 86 86
Täby Hägernäs  08-765 25 37

När du går in i butiken:
Kom frisk till butiken, känner du dig sjuk, stanna hemma

Besök butiken ensam – eventuellt sällskap väntar utanför

Använd gärna munskydd, vi gör det i kassamiljön

Sprita händerna - Håll avstånd

Följ markeringar som visar att man håller till höger vid in- och utpassage

Max 2 kunder i butiken på Kungsholmen samtidigt: 1 person i butiken och 1 person vid kassan. Den som väntar i butiken håller sig på höger sida (pokalsidan) så att klar kund kan passera ut på vänster sida (glassidan) och avstånd kan hållas.

Max 2 kunder i butiken Täby samtidigt: 1 person i butiken och 1 person vid kassan, följ pilar och håll avstånd.

Vänta kan man göra i entréhallen. Tänk på att hålla avstånd

Personalen håller koll på antal besökare.

Med ovanstående regler har vi god marginal till beslutet om att varje besökare ska tillförsäkras minst 10 kvm/person.